Czym jest i do czego służy metoda „Design Thinking” ?

  • by

Wprowadzenie – rys historyczny

Metoda „Design Thinking” powstała na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a jej korzenie sięgają pracy naukowej projektantów i naukowców, tacy jak Rolf Faste, Nigel Cross i Donald Schön.

Jednak to firma IDEO, założona w 1991 roku w Kalifornii przez Davida Kelleya, Tima Browna i Billa Moggridge, odegrała kluczową rolę w popularyzacji i rozwijaniu tej metody. IDEO stało się znane dzięki projektowaniu nowatorskich produktów i usług dla takich firm jak Apple, Procter & Gamble, Coca-Cola czy Samsung, a także zaangażowaniu w projekty społeczne i humanitarne.

W latach 90. XX wieku, IDEO opracowało proces projektowania oparty na ideach „Design Thinking”, który stał się jednym z filarów metody. W kolejnych latach, „Design Thinking” zyskał popularność na całym świecie, a firmy i organizacje zaczęły wykorzystywać go w różnych dziedzinach, od projektowania produktów po strategie biznesowe i rozwój edukacji. Obecnie „Design Thinking” jest jedną z najpopularniejszych metod projektowania i innowacji.

Czym charakteryzuje się metoda „Design Thinking” ?

Metoda „Design Thinking” jest podejściem, które koncentruje się na kreatywnym i innowacyjnym rozwiązywaniu problemów. Została stworzona, aby umożliwić zespołom projektowym skuteczne rozwiązywanie problemów, poprzez stworzenie spójnej strategii, a także koncentrację na potrzebach użytkowników.

Podejście „Design Thinking” opiera się na pięciu krokach: empatia, definiowanie, ideowanie, prototypowanie i testowanie. W każdym kroku, zespół projektowy stara się wykorzystać różne narzędzia, które pomagają w wykorzystaniu wiedzy eksperckiej i kreatywności, aby rozwiązać problem w sposób najbardziej efektywny.

Empatia jest pierwszym krokiem i polega na zrozumieniu perspektywy użytkownika. Zespół projektowy stara się poznać potrzeby, problemy i motywacje użytkowników, aby móc lepiej zrozumieć ich zachowanie i dostosować rozwiązanie do ich potrzeb.

Definiowanie polega na sformułowaniu problemu w sposób konkretny i zrozumiały dla zespołu projektowego. Definiowanie umożliwia określenie celów projektu i wyznaczenie kierunku, w którym należy podążać.

Ideowanie to proces tworzenia pomysłów na rozwiązanie problemu. Zespół projektowy korzysta z różnych technik kreatywnego myślenia, takich jak brainstorming, aby wygenerować jak najwięcej pomysłów. W tym kroku ważne jest, aby każdy pomysł był brany pod uwagę i rozważany.

Prototypowanie to proces tworzenia fizycznego lub wirtualnego prototypu rozwiązania. W tym kroku zespół projektowy stara się zobaczyć, jak rozwiązanie może wyglądać w rzeczywistości i jakie będą jego funkcjonalności. Prototypowanie umożliwia także weryfikację pomysłów i wprowadzenie poprawek.

Testowanie to ostatni krok i polega na przetestowaniu rozwiązania wśród użytkowników. Zespół projektowy uzyskuje w ten sposób informacje zwrotne od użytkowników, które umożliwiają dostosowanie rozwiązania do ich potrzeb.

Metoda „Design Thinking” jest szczególnie skuteczna, gdy zespół projektowy staje przed trudnym problemem, który wymaga kreatywnego i innowacyjnego podejścia. Umożliwia ona stworzenie spójnej strategii, która uwzględnia perspektywę użytkowników, a także pozwala na efektywne wykorzystanie wiedzy i kreatywności zespołu projektowego.

.

Design Thinking – wykorzystanie

Metoda „Design Thinking” jest szeroko stosowana w różnych obszarach, w których istnieje potrzeba rozwiązywania problemów, które wymagają innowacyjnego podejścia. Poniżej przedstawione są najczęstsze obszary, w których wykorzystuje się tę metodę:

  1. Projektowanie produktów i usług – „Design Thinking” jest często stosowany w projektowaniu nowych produktów lub usług. Metoda ta pozwala na stworzenie produktów lub usług, które są dopasowane do potrzeb użytkowników.
  2. Projektowanie doświadczeń użytkowników – Metoda ta jest stosowana w projektowaniu doświadczeń użytkowników, takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne czy punkty sprzedaży. Pozwala to na stworzenie spójnego i intuicyjnego doświadczenia użytkownika.
  3. Zarządzanie innowacjami – „Design Thinking” jest często stosowany w procesach zarządzania innowacjami, co umożliwia identyfikację nowych pomysłów, które mogą prowadzić do rozwoju biznesu lub udoskonalenia istniejących produktów lub usług.
  4. Rozwój strategii biznesowych – Metoda ta może być również stosowana w procesach rozwoju strategii biznesowych, co umożliwia stworzenie spójnej strategii, która uwzględnia perspektywę użytkowników i wymagania rynku.
  5. Rozwój edukacji – „Design Thinking” jest stosowany w edukacji, szczególnie w projektach dotyczących kreatywnego rozwiązywania problemów. Metoda ta pomaga studentom rozwinąć kreatywność, myślenie projektowe i umiejętności rozwiązywania problemów.

W sumie, metoda „Design Thinking” może być stosowana w różnych obszarach, w których istnieje potrzeba innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów, co umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników i dopasowanie produktów lub usług do ich wymagań.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *