Dotacje dla Klubów Sportowych

Wspieramy Kluby Sportowe w pozyskiwaniu dotacji finansowych na ich działalność statutową. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Powiatowe Urzędy Pracy, Urząd Marszałkowki ogłosili szereg konkursów, ofert i programów, w ramach których kluby mogę się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Chcesz skorzystać z którejś z nich? Skontaktuj się z Nami!

W 2021r Kluby Sportowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe między innymi z poniższych źródeł:

 1. Program „Klub 2021”

  Dla kogo: Dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. Klub nie musi być członkiem polskiego związku sportowego, natomiast musi istnieć co najmniej 3 lata.

 2. Program „Sport Wszystkich Dzieci”

  – zadanie: „Lokalny Animator Sportu”

  Dla kogo: Podmioty (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń) realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie ogólnopolskim.

 3. Program „Sport dla Wszystkich”

  Dla kogo: Dla organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej działających w formie stowarzyszeń, fundacji lub związków stowarzyszeń, w szczególności dla podmiotów, które działają w skali ogólnopolskiej.

 4. Tarcza Antykryzysowa – Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń  pracowników oraz składek.

 5. Dla kogo: Dla organizacji pozarządowych (np. Klubów sportowych) lub podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostałe Projekty

Pracuj z nami nad swoim kolejnym projektem!

Opowiedz Nam o swoich potrzebach i zapytaj o wycenę!