POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tożsamość administratora


Administratorem danych jest IDEA FINANCE ARKADIUSZ BEBEJ z siedzibą przy ul. Łaskiej 39, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291556455, REGON: 100297333. IDEA FINANCE jest właścicielem marki i serwisu Mediafon.pl

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez:
e-mail: info@mediafon.pl
tel. 604 497 211
pisemnie: Mediafon.pl ul. Spacerowa 1, 98-220 Zduńska Wola.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych


Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: info@mediafon.pl.


Cel przetwarzania i podstawa prawna


Pozyskane dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi marketingowej i/lub doradczej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów RODO opisanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych


Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane tylko w naszej organizacji i nie będą przekazywane do innych podmiotów.

Okres przechowywania danych


Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od czasu przekazania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania


Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych


Pozyskane dane są niezbędne, aby świadczyć usługę marketingową i/lub doradczą. Niepodanie tych
danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z naszych usług.

Informacje o zmianach w Polityce prywatności, będą publikowane na stronie internetowej mediafon.pl.